جلوگیری و ریکاوری مصدومیت

کالکشن بزرگی از نوارهای محافظ، محصولات بیومکانیک، کمک‌های اولیه، لوازم فیتنس، پک‌های سرد و گرم، کمپرس‌های یخ، نوارهای عضلانی، زانوبند، مچ‌بند و... که از مصدومیت جلوگیری می‌کنند و یا باعث ریکاوری از مصدومیت می‌شوند.


گزینه های در دسترس

The adidas medical case features a large main compartment wi..
1,124,150تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio Pre-cut Back Application can be used to relieve back..
161,650تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio Pre-cut Dynamic Foot Support is an effective treatme..
161,650تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio Pre-cut Knee Application is an effective treatment f..
161,650تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio Pre-cut Neck Application is designed for neck pain c..
161,650تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio Pre-cut Dynamic Wrist Support can be used to relieve..
161,650تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio® Classic Tape is the original that started it all. K..
209,775تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio® Classic Tape is the original that started it all. K..
209,775تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio® Classic Tape is the original that started it all. K..
209,775تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio® Classic Tape is the original that started it all. K..
209,775تومان

گزینه های در دسترس

Kinesio® Classic Tape is the original that started it all. K..
209,775تومان

گزینه های در دسترس

The McDavid ankle support with straps is a completely breath..
450,400تومان

گزینه های در دسترس

The McDavid adjustable elastic wrist sleeve is for support a..
194,000تومان 242,500تومان

گزینه های در دسترس

The McDavid adjustable elbow support features a Velcro® cinc..
371,475تومان

گزینه های در دسترس

The adjustable medial and lateral condyle pads of the McDavi..
852,725تومان
نمایش 1 تا 15 از 51 (4 صفحه)